WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 29 oktober 2015

Borstkankerscreening kan efficiënter

Borstkankerscreening kan efficiënter
- De beoordeling van mammogrammen kan beter. Met name het aantal vals-positieve uitslagen kan omlaag. Zoals bekend blijkt bij ruim twee op de drie vrouwen die worden doorverwezen voor verder onderzoek uiteindelijk niets aan de hand te zijn.