WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

maandag 19 oktober 2015

Griepprik, wel of niet?

Griepprik, wel of niet?
 - Bij veel mensen met een medische indicatie, zoals 60-plussers en astma- en chronische bronchitispatiënten , valt een dezer dagen een brief op de mat waarin wordt aangeboden om gratis een griepprik op te halen. De vraag is nu: 'moet je daar gehoor aan ...