WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

dinsdag 15 december 2015

'Elk kind heeft recht op gezonde maaltijd'

'Elk kind heeft recht op gezonde maaltijd'
 - Apeldoorner Age Karrenbelt brengt via een website en Facebook voedselaanbieders en mensen die in stille armoede leven, bij elkaar ...