WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

maandag 18 januari 2016

62 rijken evenaren 3,5 miljard armen'

62 rijken evenaren 3,5 miljard armen'
 - De ontwikkelingsorganisatie kenschetst de situatie als ,,een schande dat armoede in stand wordt gehouden, terwijl de extreme ongelijkheid in stand ...