WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

woensdag 20 januari 2016

Brancheorganisatie voorziet 'concurrentievervalsing' thuiszorg

Brancheorganisatie voorziet 'concurrentievervalsing' thuiszorg
 - Branchevereniging voor de thuiszorg BTN plaatst 'sterke kanttekeningen' bij de mogelijke overname van TSN door Buurtzorg. Volgens BTN dreigt Buurtzorg onder het mom van innovatiegelden onrechtmatige overheidssteun te verkrijgen, hetgeen de ...