WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

vrijdag 22 januari 2016

Inspiratie voor strijd tegen armoede

Inspiratie voor strijd tegen armoede
 - Het Knooppunt heeft als doelstelling om kennis rond armoedebestrijding te delen. Doordat allerlei initiatieven van diaconieën in kaart worden gebracht, kunnen gemeenten elkaar inspireren, elkaars initiatieven overnemen of samen iets opzetten.