WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 3 maart 2016

Bijna 600.000 Nederlanders zijn langdurig arm, aldus SCP

Bijna 600.000 Nederlanders zijn langdurig arm, aldus SCP
 - Langdurige armoede is een veel groter probleem dan vaak wordt aangenomen. Bijna 600.000 Nederlanders verkeren drie jaar of langer in armoede.