WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 17 maart 2016

Minder mensen maken gebruik van de voedselbank

Minder mensen maken gebruik van de voedselbank
 - want uit recente cijfers van het CBS en het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat het aantal mensen dat in langdurig armoede leeft juist groeit.