WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 21 april 2016

Kinderbijslag is te belangrijk om over te laten aan de achterkamers van de politiek'

Kinderbijslag is te belangrijk om over te laten aan de achterkamers van de politiek'
 - Meer nog: zonder kinderbijslag zou maar liefst 15,4% van de 1.500.000 kinderen in armoede leven (momenteel bedraagt dit cijfer 11,8% in ...