WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

dinsdag 10 mei 2016

Kinderen ontbijten niet, mKinderen ontbijten niet, maar hebben wel een mobieltjeaar hebben wel een mobieltje

Kinderen ontbijten niet, maar hebben wel een mobieltje
 - Armoede Het aantal huishoudens met een langdurig laag inkomen groeit, volgens het CBS. Maar wat ís armoede, bijvoorbeeld in Rotterdam?