WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 23 juni 2016

Vrouwen minder positief over hun gezondheid dan mannen

Vrouwen minder positief over hun gezondheid dan mannen
 - Meer mannen dan vrouwen ervaren hun gezondheid als (zeer) goed. Nederlanders boven de 45 jaar voelen zich minder vaak gezond dan landgenoten die jonger zijn. 68 procent van de 45-plussers ervaart de eigen gezondheid als (zeer) ...