WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

vrijdag 15 juli 2016

Minder armoede bij ouderen, hogere pensioenen voor vrouwen

Minder armoede bij ouderen, hogere pensioenen voor vrouwen
 - De pensioen- en arbeidsmarkthervormingen van de regering Michel hebben een belangrijke positieve impact op het armoederisico bij ouderen”, ...