WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

vrijdag 8 juli 2016

Problematiek verwarde personen onverminderd groot

Problematiek verwarde personen onverminderd groot
 - De eerste stappen zijn gezet, maar om daadwerkelijk verschil te maken moeten we nu met volharding samen verder doorpakken. Het aanjaagteam Verwarde Personen prioriteiten dat stelt in de tweede tussenrapportage stelten en geeft aanbevelingen om te ...