WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

woensdag 24 augustus 2016

Leger des Heils helpt recordaantal mensen

Leger des Heils helpt recordaantal mensen
 - Van die mensen zochten 52.214 personen zorg, hulp of steun op het vlak van welzijns- en gezondheidszorg en werden 15.963 mensen begeleid vanuit de Jeugdbescherming en Reclassering. De overige personen namen deel aan andere activiteiten, zoals het inzamelen van kleding.