WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

vrijdag 30 september 2016

Gebrek aan kennis geeft Nederlanders verhoogd risico op hartfalen

Gebrek aan kennis geeft Nederlanders verhoogd risico op hartfalen
- Hartfalen is een serieuze chronische aandoening waarbij het hart niet genoeg bloed door het lichaam heen kan pompen om de andere organen te ondersteunen. Het overkomt mensen van alle leeftijden en, hoewel ze kunnen variëren, zijn de hoofdsymptomen een combinatie van vermoeidheid, kortademigheid en zwellingen door het vasthouden van vocht. Van de Nederlandse respondenten wijst 81 procent pijn op de borst en 78 procent een onregelmatige hartslag