WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

woensdag 2 november 2016

Om armoede terug te dringen, moeten lage lonen netto hoger'

Om armoede terug te dringen, moeten lage lonen netto hoger'
- De welvaartsstaat slaagt er niet langer in om de armoede terug te dringen. Een andere aanpak dringt zich op, zegt Cantillon in haar nieuwe boek.